Ana Sayfa Yaşam 13 Ekim 2021 1 Görüntüleme

İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alacak! İzmir Demokrasi Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları

İzmir Demokrasi Üniversitesi 8 emekçi alacağını duyurdu ve müracaat için ilan açtı.

Üniversitenin personel alacağını duyurmasının akabinde İzmir dahil olmak üzere birçok kentten vatandaşlar, kuralları araştırmaya başladı.

Hizmet ünitelerinde emekçi almak isteyen üniversite ise müracaat kurallarına dair ayrıntıları yeniden kendi sitesinde açıkladı.

Üniversitenin ilanını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, “İzmir Demokrasi Üniversitesi emekçi alımı müracaat kaideleri nelerdir?” sorusunu gündeme getirdi.

Pekala,İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımı müracaat kaideleri nelerdir? İşte detaylar…

İZMİR DEMOKRASI ÜNİVERSİTESİ EMEKÇİ ALIMI MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen kısımlardan son müracaat tarihi itibariyle mezun olmak,

4. Türk Ceza Kanunun 53. unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile taammüden işlenen bir cürümden ötürü 1 yıl yahut daha fazla mühlet ile mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkum olmamak,

5. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

6. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf yahut erteletmiş olmak)8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

9. Talep koşullarım taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar ilan, kura, imtihan ve atama süreçlerinin her kademesinde reddedilecektir.

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uyulacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik husus 17’ye nazaran ”Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek bireyleri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar ortasında yapacağı imtihan ile belirler.

İmtihan; yazılı yahut kelamlı prosedürlerden biri yahut ikisi kullanılarak, mesleksel bilgi ve maharetlere ait bahislerden yapılır. Fakat paklık hizmetleri, güvenlik ve muhafaza hizmetleri, bakım ve tamirat hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası yalnızca kelamlı prosedür kullanılarak imtihan yapılır.” denildiğinden kelamlı imtihan sonucunda başarılı olmak,

11. Öteki konularda ilgili mevzuat/yönetmelik kararlarına nazaran hareket edilir.

KURA SÜREÇLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı liste temel alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Noter kurasına katılacak olanlar ile kelamlı imtihanına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (https://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı internet adresinde (https://pdb.idu.edu.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru bildirim mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KELAMLI İMTİHAN SÜREÇLERİ

Kura çekimi sonucunda belirlenen açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday kelamlı imtihanına tabi tutulacaktır. Kelamlı imtihan için son listede yer alan adayların; teslim edecekleri dokümanlar, evrak teslim yeri, tarihleri ve öbür bilgilendirme süreçleri İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinden (https://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı internet adresinden (https://pdb.idu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VAZİFEYE BAŞLAMA SÜREÇLERİ

Vazifeye başlamaya hak kazanan adaylar atamaya yetkili amirin olur/onay süreçleri sonucunda belirtilecek tarihte misyona başlayacaktır. Gerçeğe ters doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin birinci sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

GERÇEĞE KARŞIT BEYAN

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

GÜVENLİK VAZİFELİSİ İÇİN ARANAN ÖZELLİKLER

1. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyet ile tamamlamış olmak ve son müracaat tarihi itibariyle geçerlilik müddeti dolmamış “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip ve silahsız olmak.

2. 40 yaşını doldurmamış olmak. 3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, misyonu yapmasına pürüz olacak rastgele bir sıhhat nedeni bulunmamak.

Ensonhaber

hack forum gaziantep escort gaziantep escort